เครื่องจักร
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » เครื่อง » เครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดโลหะ

    ประเภทนี้เป็นที่ว่างเปล่า